Gallerdurk - Projektering

Vi hjälper mycket gärna till med råd och handledning när det gäller projektering av din gallerdurksprodukt. Kontakta oss om du har några frågor.

Filtrering

Nomenklatur

Pressvetsad

Bärstång: Plattstål på högkant, bildar den bärande konstruktionen av gallerdurk.
Tvärstång: Rundstänger som korsar bärstången, svetasas med pressvets, och binder dem med varandra.
Maskvidd: Fria avståndet mellan två bärstänger och två tvärstänger c/c materialet.
Gallerdurksbredd: Tvärstångens längd.
Gallerdurkslängd: Bärstångens längd inklusive eventuella kantstänger.
Bärstångsdelning: Avståndet mellan två bärstänger mätt från center till center.
Tvärstångsdelning: Avståndet mellan två tvärstänger mätt från center till center.
Kantstång: Plattstål som svetsas mot bärstängernas ändar och sammanbinder dessa.
Spännvidd: Avståndet mellan två bärande balkar. Gallerdurken kan stöttas mot två eller flera balkar.

Typ-A

Bärstång: Plattstål på högkant, bildar den bärande konstruktionen av gallerdurk.
Tvärstång: Plattstål på högkant som korsar bärstången, svetasas med pressvets, och binder dem med varandra.
Maskvidd: Fria avståndet mellan två bärstänger och två tvärstänger c/c materialet.
Gallerdurksbredd: Tvärstångens längd.
Gallerdurkslängd: Bärstångens längd inklusive eventuella kantstänger.
Bärstångsdelning: Avståndet mellan två bärstänger mätt från center till center.
Tvärstångsdelning: Avståndet mellan två tvärstänger mätt från center till center.
Kantstång: Plattstål som svetsas mot bärstängernas ändar och sammanbinder dessa.
Spännvidd: Avståndet mellan två bärande balkar. Gallerdurken kan stöttas mot två eller flera balkar.

Tillverkningstoleranser för pressvetsad gallerdurk

Kapad gallerdurk med kantstål och urtag.

Toleranser: Mått A +0 -5 mm
Mått B +0 -5 mm
Mått C -0 +8 mm
Mått D -0 +8 mm
Diagonalmått: Skillnaden i längd hos diagonalerna får inte vara större än +/- 0,006 mm x största längden.
Bärstålshöjd: Höjd t.o.m. 50 mm
Tolerans ±0,75 mm
Höjd över 50 mm
Tolerans ±1,5 mm
Bärstålsböjning: Max. 1/200 av bärmåttet.
Tvärstålsböjning: Max. 1/100 av durkbredden.
Bärstålslutning: Max. 1/100 av bärstålslängden.

Skevhet/kupighet på gallerdurk med kantstål.

Gallerdurken ska vara upplagd på 2 stycken linjaler med höjd minst 25 mm på plant underlag. Linjaler ska ligga minst 10 mm in från kantstålet för att undvika att svets eller eventuella zinkrester påverkar resultatet.

Gallerdurken får inte skeva/kupa mer än 6 mm/meter i bärstålsriktning.

Val av gallerlängd och utläggning

Vid all planering med pressvetsad gallerdurk bör man i största möjliga utsträckning anpassa utläggningen efter gallrets standardbredd (1000 mm) för att få det mest ekonomiska alternativet.

Om gallerdurken skall läggas över flera upplag, väljs med fördel galler som täcker flera upplag. Nedböjningen vid belastning blir mindre, man får vackrare mönster och ett mindre antal skarvar.

För att undvika felläggning med bärstången (gallrets bärande konstruktion), undvik galler med kvadratiska mått.

Konstruktionsmått i mm

Ytbehandling

Gallerdurk levereras normalt varmförzinkad men kan även fås med andra ytbehandlingar.

Ytbehandling

Tandad durk

minskar halkrisken

G16/100-T och G33/100-T

Gallerdurk med tandade bärstänger. Ger extra hög friktion i miljöer med stor halkrisk på grund av till exempel oljespill.

Beteckning: Tandad gallerdurk har tilläggsbetäckningen T. Även andra delningar än de här upptagna kan levereras i T-utförande.
Ytbehandling: Varmförzinkad som standard.

Tandad Säkerhets durk

minskar halkrisken och ökar säkerheten

G41/100-TS och G35/100-TS

Genom att pressvetsa in en stång mellan bärstängerna minskas det fria måttet till under 15 mm.

Beteckning: S-durken har tilläggs betäckningen S.Levereras både i tandat och otandat utförande. Tandad durk får betäckningen TS.
Ytbehandling: Varmförzinkad som standard.
Klammer: K1, K5, K4

Fästklammer

K1 Används där man kan komma åt underifrån.
K2A Hål borras i balk. Monteras uppifrån med gängpressande M6SF skruv vilken är blankförzinkad.
Ej lämplig för utvändigt bruk.
K2B Används där man kan komma åt underifrån.
K3 Brytklämma spänns mot bakfläns
K4 För att undvika nedböjningsskillnader mellan durkarna monteras durkklammer K4 runt de yttersta bärstålen på intilliggande durkar. Klammern placeras c/c 600 mm
K5 Förbinder två durkar samtidigt och används för delning 35 samt 41 mm och för S-durk.

Durkklammer K4

För att undvika nedböjningsskillnader mellan durkarna monteras durkklammer K4 runt de yttersta bärstålen på intilliggande durkar. Klammern placeras c/c 600 mm.

Kantstänger

Typ A - Körbar durk

Plattstång 5 mm lägre än bärstångshöjden.


Typ B - Gångdurk

Kantlist höjd 15 mm.


Typ C - Skuren durk

Plattstång med samma höjd som bärstängerna.


Typ D - Sparkplåt

Höjd 100 mm över durken.


Typ E - Höjer durken

För att höja durken i nivå med vinkelram.

Byggmått för hela maskor - pressvetsad gallerdurk

c/c mått = avståndet mellan bärstängerna

c/c 33
(mm)
c/c 34
(mm)
c/c 25
(mm)
c/c 22
(mm)
c/c 16
(mm)
c/c 17
(mm)
c/c 12
(mm)
c/c 68
(mm)
c/c 41
(mm)
c/c 41 -T
(mm)
c/c 35 -T
(mm)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 969 1000 1000 1000
966 962 973 972 982 983 685 898 957 955 961
933 927 949 950 966 965 672 830 914 915 926
900 893 923 928 949 949 659 761 872 874 890
867 858 898 906 933 931 646 692 830 832 855
834 825 873 884 916 914 633 624 788 791 820
801 790 849 862 900 897 620 554 745 750 785
768 756 825 840 883 880 608 487 700 709 750
734 722 799 818 867 862 596 420 662 668 714
700 687 774 797 850 845 584 350 621 626 679
668 653 750 775 834 827 571 282 580 585 644
635 618 725 753 817 811 559 213 540 544 608
602 584 700 731 801 793 547 143 500 503 573
568 551 674 709 784 776 535 75 456 462 538
534 516 650 687 768 759 522 416 421 503
500 485 625 665 751 742 511 375 380 467
469 451 600 643 734 724 500 334 338 432
436 417 575 621 718 707 485 293 297 397
403 383 550 599 700 690 473 252 256 362
370 348 526 577 683 673 460 211 215 326
337 314 500 555 665 656 448 171 174 291
304 280 475 533 649 639 436 130 132 256
271 246 451 511 632 622 424 89 91 221
238 211 426 490 616 605 411 48 50 185
205 178 401 468 600 587 399 150
171 144 377 446 583 570 387 115
139 109 352 424 568 553 374 80
106 75 327 402 550 536 362 44
73 40 302 380 534 519 350
40 278 358 518 502 338
253 336 500 486 326
228 314 483 469 313
204 292 465 452 301
179 270 449 435 289
154 248 433 418 276
130 226 416 400 264
105 204 400 383 252
81 182 383 366 240
56 160 367 349 228
32 139 351 332 215
117 334 315 203
95 318 298 191
73 302 280 178
51 285 262 166
29 269 246 154
252 229 142
236 212 130
220 195 117
203 178 105
187 160 93
171 143 80
154 126 68
137 109 56
122 92 44
105 74 31
89 57 19
72 40
56 23
40
24

Maskvidder/Öppningsarea

Gallerdurk Pressvetsad

Benämning Maskvidd c/c Bärstångstjocklek Stödstål dim. Öppningsarea %
G 12/100 12 x 100 3 6,5 68,9
G 17/50 17 x 50 2 5 77,8
G 17/50 17 x 50 3 6,5 68,7
G 17/75 17 x 75 2 4 82,6
G 16/100 16 x 100 3 5 77,3
G 22/50 22 x 50 3 6,5 73,2
G 22/50 22 x 50 4 6,5 68,6
G 22/50 22 x 50 5 6,5 64,0
G 25/50 25 x 50 3 6,5 74,7
G 25/50 25 x 50 4 6,5 70,6
G 25/50 25 x 50 5 6,5 66,5
GDX 34 x 37 2 4 83,2
GDX 34 x 37 3 4 80,2
GDX 33 x 37 4 6,5 70,1
GDX 33 x 37 5 6,5 67,0
GDK 33 x 50 2 5 83,8
GDK

33 x 50

3 5 80,7
GDK 33 x 50 4 6,5 74,6
GDK 33 x 50 5 6,5 71,5
GD 34 x 75 2 4 88,4
GD 33 x 75 3 5 83,7
G 33/100 33 x 100 3 6,5 84,2
G 33/100 33 x 100 4 6,5 81,1
G 33/100 33 x 100 5 6,5 78,0
G 41/100 41 x 100 3 6,5 86,0
G 41/100 41 x 100 4 6,5 83,5
G 41/100 41 x 100 5 6,5 81,0
G 66/75 66 x 75 3 5 88,2
G 100/100 100 x 100 3 6,5 90,2

Kundvagn

  • Din varukorg är tom