Raka trappor - Projektering

Filtrering

Mått på trappsteg och planer

Trappsteg och planer har gavelhöjden 70 mm.


Trappstegsgavlar - Gallerdurk

Stegdjup
mm
C B D E
130
160
200
230
260
300
500
700
50
50
50
50
50
50
50
50
25
35
65
70
72
115
315
515
15
39
35
50
58
35
35
35
40
36
50
60
80
100
100
100
H1 =
H2 =
55
15

Plangavel - Gallerdurk

Plangavel
mm
C B D E
1000 50 390 35 100
H1 =
H2 =
55
15

Trappstegsgavlar - Lättdurk

Stegdjup mm A B C D E
200 200 55 50 40 92
250 250 85 50 40 82
300 300 115 50 40 120

Välj rätt stegförhållande

För den som går i trappen är säkerheten och balansen två viktiga faktorer. De gäller därför att ha den lämpliga proportionen mellan steghöjd och stegdjup i trappen.

Två steghöjder plus ett stegdjup bör ligga inom intervallet 590 till 630 mm. Ett exempel för en trappa med steghöjd 180 mm och stegdjupet 250 mm ger 2x180 +250 = 610 mm vilket ligger perfekt inom intervallet 590-630 mm.

Föreskrifter och allmänna råd

När det gäller om- och nybyggnation, är Boverkets regelverk BBR (Boverkets Byggregler) i regel det styrande verktyget för exempelvis bredd på en utrymningstrappa, hur en ramp för rullstolsburna ska utformas eller hur en trappa i en offentlig miljö ska vara utformad för att vara tillgänglighetsanpassad. Om inte annat överenskommits följer vi alltid Boverkets Byggregler (föreskrifter och allmänna råd).

För aktuell version se boverkets hemsida

Kundvagn

  • Din varukorg är tom