Varmförzinkning - Projektering

Helt avgörande för kvalitén är kunskapen hos de som utför ytbehandlingen med varmförzinkning. Vi arbetar med kvalitetssäkring enligt SS-EN ISO 1461:2009. Vi kan garantera er mycket hög kvalitet på våra varmförzinkade produkter då vi har stor kunskap och lång erfarenhet av att utföra behandlingen.

Filtrering

Håltagning för varmförzinkning

Nedan anges olika förslag gällande håltagning av rör i gods.

Läs mer om konstruktionsutformning

Konstruktionstips

Storlek

När det gäller större konstruktioner måste dessa delas. Det är därför också nödvändigt att beakta betkarens och zinkgrytans storlek. Vår zinkgryta är 1,3 meter bred, 2,8 meter djup och 6,5 meter lång.


Dränering

Godset måste förses med dräneringshål så att luften kommer ut och zink kommer in i hålrummet. Öppningarna måste vara rätt placerade och dessutom tillräckligt stora – annars kan inte varmförzinkningen utföras eller så blir resultatet dåligt. Nedanstående tabell kan fungera som vägledning.

Minsta diameter dräneringshål

Rördimension (mm) Minsta håldiameter i mm
med antal hål enligt nedan
rörprofil vkr-profil vkr-profil2
Mindre än: 1 2 4
15 15 20 x 10 8
20 20 30 x 15 10
30 30 40 x 20 12 10
40 40 50 x 30 14 12
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 16 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Undvik syragömmor

Undvik trånga spalter som lätt blir syragömmor. Påsvetsade förstärkningar ska helst inte helsvetsas. Måste helsvetsning ändå göras ska håltagning ske när ytan är över 70 cm². Flera hål kan behöva borras på en större förstärkningsplåt.


Rent gods

Material som ska varmförzinkas måste vara rent från färg, fett och olja innan det betas. För snabb leverans och lägre kostnad bör tillverkaren ombesörja detta.


Balkramar

I balkramar är det en fördel om flänsarna vänds utåt. Om detta inte kan göras måste tillräckligt stora hål tas upp i hörnen, annars finns risken att det bildas luftfickor där stålet blir obelagt. Zinkanhopningar kan också bildas i en del hörn.


Behållare

Anslutningar i mindre behållare placeras diagonalt och så nära hörnen som möjligt, annars försvåras urtappningen av zinken. I behållare får röranslutningar inte vara inskjutande då fullständig urrinning av zinken försvåras.


Lyfthål, öglor

Gör konstruktionerna i lätthanterliga delar som monteras ihop efter varmförzinkningen. Lyfthål eller öglor bör finnas eftersom behandlingen då blir billigare.


Att undvika!

  • Allt för avvikande godstjocklekar i samma konstruktion - materialet kan slå sig och få ojämn zinktjocklek.
  • Olika materialkvaliteter i samma konstruktion - zinkbeläggningen kan bli olika tjock.
  • Allt för långa och slanka konstruktioner samt tunn plåt - hanteringen försvåras och konstruktionen kan slå sig.

Kundvagn

  • Din varukorg är tom